Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na obóz