NASZE MOTTO: ROZWÓJ PRZEZ ZABAWĘ

Dzieci pragną i potrzebują kontaktu, a nowe środowisko i codzienne przebywanie
ze sobą może dla niektórych stanowić prawdziwe wyzwanie, niezależnie od wieku. Dlatego
od pierwszego dnia budujemy społeczność obozową, w której panują relacje oparte
na życzliwości, zaufaniu, wzajemnym zaciekawieniu i szacunku. Stawiamy jasne granice,
w czym pomagają nam zasady i reguły obozowe. Rozpoczynamy nasze obozy od wzajemnego poznania się i integracji grupy w naturalny sposób, z poszanowaniem granic i prywatności każdego dziecka.

Na obozie nie unikamy trudnych sytuacji. Jak w każdej grupie pojawiają się konflikty, różnice interesów i poglądów, antypatie i uprzedzenia. Zajmujemy się tymi trudnościami
z uwagą, poświęcając czas na wspólne poszukiwanie twórczych sposobów rozwiązywania konfliktów, z poszanowaniem każdej strony.

W naszym podejściu indywidualność jest wartością, dlatego poszukujemy i wspieramy w dzieciach to co oryginalne, osobiste, inne i zaskakujące. W tym celu proponujemy różne formy rozwijające indywidualne talenty i zamiłowania uczestników.

Oprócz kontaktów z rówieśnikami, ważnym elementem naszych obozów jest budowanie harmonijnego kontaktu uczestników z naturą, która sama w sobie wspiera rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dzieci  oraz wzmacnia system odpornościowy. Dlatego
na różne sposoby wykorzystujemy naturalne otoczenie i ruch na świeżym powietrzu.

Po aktywnych działaniach w terenie, zapewniamy dobrą i urozmaiconą kuchnię.
Na obozy wybieramy miejsca, które zapewniają oddalenie od miejskiego zgiełku, przestrzeń do zabaw, zajęć sportowych oraz bliski kontakt z przyrodą. Szukamy zwykle kameralnego ośrodka, prowadzonego przez życzliwych ludzi, położonego w bezpiecznym otoczeniu, gdzie możemy czuć się bezpiecznie.