Zarząd Fundacji „Sport i Edukacja” działając na podstawie § 7 Statutu powołał do życia
Klub Sportowy Silesia „Active Sport”, którego celem jest rozwój pasji siatkarskich wśród dzieci szkół podstawowych oraz chęć zakorzenienia zasad „fair play” dziś tak mało popularnych. Swoją działalność opieramy na systematycznych treningach, a także na udziale zawodniczek w sparingach, turniejach. Najmłodsi adepci sztuki siatkarskiej startują w rozgrywkach „Kinder + Sport”, a dla zaawansowanych stworzyliśmy możliwość zaistnienia w Lidze Młodziczek. Po pracowitym sezonie siatkarskim wszystkie dzieci należące do Klubu mogą wziąć udział w obozach rekreacyjnych
i sportowych organizowanych przez Fundację.

Ofertę kierujemy do dziewczynek w wieku od 10 do 15 roku życia.Treningi odbywają się w Lędzinach.
Naszymi zawodnikami i milusińskimi uczącymi się sztuki siatkarskiej zajmują się trenerzy:  Sandra Dawidowicz i Karolina Żołna.

Klub Silesia „Active Sport” i jego zawodnicy zostali oficjalnie zarejestrowani 10.07.2018r.
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników.

 

Zarząd Fundacji

REGULAMIN KLUBU