Zarząd Fundacji „Sport i Edukacja” działając na podstawie § 7 Statutu powołał do życia
Klub Sportowy Silesia „Active Sport”, którego celem jest rozwój pasji siatkarskich wśród dzieci szkół podstawowych oraz chęć zakorzenienia zasad „fair play” dziś tak mało popularnych. Swoją działalność opieramy na systematycznych treningach, a także na udziale zawodników i zawodniczek w sparingach, turniejach. Najmłodsi adepci sztuki siatkarskiej startują w rozgrywkach „Kinder + Sport”, a dla zaawansowanych stworzyliśmy możliwość zaistnienia w Lidze Młodzików i Młodziczek. Po pracowitym sezonie siatkarskim wszystkie dzieci należące do Klubu mogą wziąć udział w obozach rekreacyjnych
i sportowych organizowanych przez Fundację.

Ofertę kierujemy do dziewczynek i chłopców w wieku od 11 do 15 roku życia.Treningi odbywają się w Mysłowicach - Kosztowach oraz Lędzinach.
Naszymi zawodnikami i milusińskimi uczącymi się sztuki siatkarskiej zajmują się trenerzy: Mateusz Gawenda i Klaudia Pioskowik.

Klub Silesia „Active Sport” i jego zawodnicy zostali oficjalnie zarejestrowani 10.07.2018r.
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników.

 

Zarząd Fundacji

REGULAMIN KLUBU